• Skywatch posting sept, 30.

   

  HPIM0633HDR.jpg

  skywatch.jpgGo to : http://skyley.blogspot.com/

   

   

  If you want an overview of the recent skywatch postings go to the left column and look under "categorieën" & click on "skywatch" !!

  Thank you for your visit !

 • Can you feel the light ?

  Dit beeld van de Heilige Fransiscus is te bewonderen in het openlucht museum Middelheim te Antwerpen.  Dat museum fungeert altijd als testplaats voor mijn camera's.  Elke nieuwe camera is hier getest op allerlei functies: gebruiksgemak, belichtingsaanpassingen, scherpte en scherpstelling, kortom bruikbaarheid voor mijn doeleinden.  Een hele reeks digitale camera's viel hier dan ook door de mand.  Ik heb er trouwens een project van gemaakt om hier zo lang mogelijk te fotograferen en steeds opnieuw iets nieuws te vinden.  Het project startte toen ik voor het HIVBK St Lucas een fotoreportage maakte als eindwerk in het eerste jaar.  Ik was daar één van de oudere studenten omdat ik daarvoor geneeskunde studeerde en ik had steeds het gevoel dat er al een vorm van generatiekloof aanwezig was qua interpretatie van het fotografische beeld ... 

  See the light.JPG

   

   

 • t' Stad is van iedereen, maar van de één wat meer dan van de ander, niet.

  Ik zou u duizenden voorbeelden kunnen laten zien van allerlei stunts, qua parkeren, maar hier is het aflossingskoers .... elke dag een andere vrachtwagen op exact dezelfde plaats. Mechelsesteenweg en Belgiëlei zijn wat dat betreft nooit misdeeld. Maar ja, de voetgangers zijn in Antwerpen de allereerste pineut, het voetpad is voor iedereen de eerste en laatste plaats om rommel te lozen of fout te parkeren.  Het fietspad moet altijd vrij zijn, want dat zijn de heilige huisjes van het stadsbestuur en de Vlaamse regering. Zo strooide men met de winter speciaal op het fietspad, maar het voetpad daar kwam men niet aan. Ieder huis zou voor zijn eigen deur moeten strooien (de bewoners :)), maar wie doet dat nog ?  Nu ja, ik begin al te anticiperen op de wintermaanden die er aankomen. En wat de fietsers betreft, daar hou ik niet van omdat ze elke regel negeren, lichten 's avonds; never; voorrangsregels, alleen voor hen, voor niemand anders, rood licht is versiering, regels qua rijrichting, hopeloos .... allicht is het een rijschool voor toekomstige wegpiraten.  Als men de regels moest toepassen op de fietsers zoals bij de auto zouden er nog weinig fietsers rondrijden. (alle respect voor de minderheid der 'correcte' fietsers !).

  foutparkerencombi1en2.jpg

  foutparkeren2.JPG

  foutparkeren1.JPG   

 • "Afdruk" , Z&W, oranje filter.

  afdruk.JPG

 • Onder de brug .... (HDRi)

  underthebridge.jpg

 • Nummer 30 of de magische lucht

  number30blog.jpg

 • Dierenasiel Wijnegem

   

  HPIM0709hdrblog.jpg

  Tijdens het afhalen van een katje door een kennis van mij heb ik en mijn hond Tib de buurt wat verkend en enkele foto's genomen ... het meest merkwaardige op de fantastische lucht na, was dat mijn hond helemaal van zijn stuk was door de honden in het asiel.  Hij heeft daar nooit gezeten, dus ervaring kan het niet zijn, misschien maken de honden duidelijk dat dit niet de place to be is aan andere viervoeters ...

   

 • Cloudy Afternoon, monochrome HDR

   

  Cloudy afternoonblog.jpg

   

 • Slaap Zacht Odin (Gimp enhanced).

  slaapzachtOdin!.JPG

 • Magic in the sky !

   

  HPIM0796HDR (Large).jpg

   

 • Verkeersveiligheid in Antwerpen , een lachertje ...

   

  Vandaag heb ik nogmaals ondervonden dat men de mond vol heeft van verkeersveiligheid, maar dat degenen die er voor verantwoordelijk zijn er zelf geen barst mee inzitten. 

  In het laatste jaar ben ik enkele malen haast overhoop gereden op een zebrapad terwijl ik door het groene licht wandelde. Alleen het feit dat ik argwanend ben heeft me doen overleven.  Telkens was het een politiewagen die zomaar elk verkeersbord of -licht negeerde.  Niet dat ze een sirene of lichten aanhadden, nee de inzitenden waren blijkbaar in gesprek met elkaar en reden aan een veel te hoge snelheid los door het rode licht. Steeds was het in de buurt van de Belgiëlei/Mechelsesteenweg.  Het kruispunt heeft al een slechte reputatie door het samen komen van trams en lijnbussen. Steeds als het licht groen is voor de voetgangers rijden de trams plots door en komen er bussen vanop de Belgiëlei doorgevlogen.  Er zijn al verscheidene ongelukken gebeurd, maar de situatie wordt er niet beter op.  Komt er nog bij dat de buurt regelmatig het slachtoffer is van allerlei activiteiten van de stad en bepaalde organisaties.  De buurtbewoners weten nooit wat er aan de hand is. Plots worden straten afgesloten en is er geen doorkomen meer aan. Vaak staan er dagenlang nadarafsluitingen op de stoep, zonder dat men weet waarom of hoe, dan slaan ze toe .... Waarom kan men de buurtbewoners niet verwittigen dat er weer een debiele activiteit wordt georganiseerd ?  Het rare is dat al die activiteiten alleen maar ergernis opwekken in de buurt en dat die nooit gericht zijn naar de buurt zelf. Net zoals de barbecue uit een vorige posting. 

  Komt erbij dat de politie minder en minder krediet krijgt, voor mij is het krediet al lang opgebruikt.  Komt erbij dat ze zich arrogant gedragen zonder van enig nut te zijn als men ze oproept. De heimwee naar de rijkswacht is groot.  De gemeentepolitie wordt tegenwoordig opgeleid door kleuterleidsters, want zo is hun gedrag ook in 90% van de gevallen.  Het is dan ook niet zo raar dat ik dagelijks verhalen hoor over corruptie en plantrekkerij bij de gemeentediensten.  Telkens als ik met (gepensioneerde) ambtenaren praat of met bepaalde politieagenten, hoor ik steeds dezelfde verhalen dat het al lang geen toeval meer kan zijn. 

  De stadsdiensten gedragen zich steeds meer als een staat-in-de-staat.  Ook de Lijn is hier bij te rekenen, want vooral de lijnbussen trekken zich weinig of niets aan van de verkeersveiligheid, zeker als ze zich in de trambedding bevinden.  Ook maken ze constant misbruik van het gebrek aan kennis bij andere weggebruikers. 

  Het beeld hieronder is genomen in de Prins Albertlei, één van de mooiste straten rond het Albertpark ... zou je het centrale schoonheid kunnen noemen ? 

  verkeeralberparkblog.JPG

   

   

   

 • Parkzicht, Albertpark.

  parkzicht01b&wblog.JPG

 • Herfstreflecties .... HDRi/Vignette.

  2007_0923testlfujinew10029HDRiVignette (Large).jpg

 • 't is weg of toch niet, barbecue in Antwerpen ....

  ‘tis gedaan of toch niet ?

  De Stad Antwerpen, of beter gezegd bepaalde individuen binnen het stadsbestuur hebben unilateraal beslist dat er barbecues komen in bepaalde parken in en rond Antwerpen. De buurtbewoners weten zoiets altijd als laatste en inspraak telt niet, want de stad is van iedereen ,niet ? Wie die “iedereen” is is verre van duidelijk, in elk geval niet van de echte Antwerpenaar. Vorig jaar werd er ook zo een barbecue geplaatst in het Brilschanspark op een uiterst strategische plaats: recht op het kruispunt van twee straten, zodat de geur zich lekker kan verspreiden in de aanliggende straten. Gevolg geurhinder, geluidsoverlast en nog veel van dat. Dit jaar met het goede weer van juli culmineerde in overlast op elke dag van de maand. Klachten gingen over en weer, mensen planden een einde te maken aan de overlast, met uitdrukkingen van ‘stort er beton in’, ‘blaas hem op’, .... of beter gooi er napalm in of fosforzuur ....
  De overlast is zeker een plaag, weze het niet dat NIEMAND van de buurtbewoners daar ooit gebruik van zou maken, want iedereen heeft of een tuin of een ruim balkon...
  Wie maakt er dan wel gebruik van ? 98% van de gebruikers zijn allochtonen .... in deze buurt woont haast geen enkele allochtoon... Na de klachtenregen heeft het stadsbestuur beslist om de barbecue te verplaatsen ... enkele meters verder ... maw, de klachten zullen verder komen. Er is een stuk van het park waar geen huizen staan en waar men zulke zaken kan plaatsen, waarom steeds weer die zaken in de omwonenden hun strot rammen ??
  Eén enkele vaststelling was echter dat op het moment dat de ramadan begon, het aantal barbecue-gasten werd gereduceerd tot nul, zero, nada !! Misschien ziet het stadsbestuur deze barbecue als een vorm van inburgering van de autochtonen ....

  barbecue01.jpg

  barbecue02.jpg