• Barbecue voor iedereen ....

    In het kader van de restauratiewerken aan het Brilschanspark te Berchem is de stad Antwerpen op het idee gekomen om een openbare barbecue aan te leggen ....

    Hierbij zijn wel enkele bedenkingen te maken ... de barbecue is zeker niet voor de buurtbewoners; want die hebben hier geen behoefte aan, maar de mogelijke overlast is wel voor diezelfde buurtbewoners.  Ook qua hygiëne en veiligheid zijn er enkele bedenkelijke aspecten.  De stad geeft wel enkele duidelijke richtlijnen om de zaken goed te laten verlopen, maar het mogelijke gebruikerspubliek moet zich daar nog wel iets van willen aantrekken... De barbecue gaat op houtskool, maar toch zijn er risico's aan verbonden, zo kan een amateurchemicus hier snel al een interessant spectacel van maken....  Ook de ligging vind ik maar raar gekozen, vermits er plaats is om het zonder overlast te laten verlopen voor de buurt, plaatst men de barbecue centraal voor de appartementsgebouwen. Dus als de wind verkeerd zit hebben ze alle plezier ... ramen toe ! Natuurlijk heeft de stad hier gekozen voor een strategisch punt als er iets mis zou gaan, spijtig genoeg hebben ze niet eerst de buurtbewoners om advies gevraagd. 

    fotomap2009_0715(003)gimpgradmasker (Small)